Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna svara på en fråga eller uppfylla en begäran från dig, måste du ibland lämna personuppgifter i form av t ex namn, adress, organisation, e-postadress och telefonnummer. Den information du uppger används för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut till underleverantörer som Bolaget anlitar för att utföra en tjänst, dvs för utskick av finansiell information, inbjudningar, rekrytering respektive bolagsstämma. Sådan underleverantör är personuppgiftsbiträde åt Bolaget.

Hur länge sparas personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Rätten att lagra dina personuppgifter baseras på rätten om intresseavvägning.

Intresseavvägning görs baserat på att vi endast kommunicerar med dig i din yrkesroll och håller dig informerad kopplad till ett eller flera relevanta syften som beskrivs här.

Syften
  • Hålla dig löpande informerad via e-post då ny information läggs upp under vår Blogg/Nyhetssida.
  • Skicka den information du efterfrågar från vår Kunskapsbank/Expertise/Inspiration.
  • Informera dig om aktiviteter du kan vara intresserad av att delta på.
  • Kontakta dig och ge dig den hjälp du efterfrågar.

Vi sparar även personuppgifter i syfte att kunna genomföra marknadsanalys och för automatisk profilering baserat på webbaktivitet.

Säkerhet

Då du lämnar dina personuppgifter till Bolaget skall du känna dig trygg. Vi vidtar därför alla rimliga åtgärder för att dina personuppgifter skall vara skyddade. Bland annat utnyttjas SSL säkerhet. Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller överlåtas till annan part för andra syften än vad som specificeras i denna policy.

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

De system vi använder för att lagra dina uppgifter är i grunden anpassade för att följa den lagstiftning för personuppgifter som finns i Sverige och övriga EU som finns beskrivna här.

Cookie Policy

Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar dig om att vi använder cookies.

De cookies vi använder oss av lagrar inte någon personlig information om våra besökare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Genom att använda oss av cookies kan vi samla statistik om antalet besökare på vår webbplats, hur den används, vilka sidor som är populära och mindre populära. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Bolaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t ex ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

________________________________

”När du kontaktar oss kommer vi behandla de uppgifter som du fyller i i formuläret, som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer och andra uppgifter du skriver i ditt meddelande. Uppgifterna behöver vi behandla för att kunna svara dig på din fråga.

Ditt mail tar vi bort efter ett år. Vi sparar alla inkommande frågor i vårt kundregister. När du inte är kund längre raderar vi uppgifterna efter ett år, förutom när en lag kräver något annat av oss.